Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2024 r poz. 652, z późn. zm.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia pismem znak: ROR.453.2.20.2019.MS z 22.02.2019 r. Minister Zdrowia zatwierdził następujące aktualizacje ww. planu:

 • aktualizacja nr 1, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2018.2 z 01.04.2019 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.31.2019.AF z 06.06.2019 r.
 • aktualizacja nr 2, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2019.2 z 21.06.2019 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.46.2019.AF z 21.06.2019 r.
 • aktualizacja nr 3, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2018.1 z 22.08.2019 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.64.2019.AF z 12.09.2019 r.
 • aktualizacja nr 4, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2019.2 z 14.10.2019 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.75.2019.AF z 23.10.2019 r.
 • aktualizacja nr 5, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2019.3 z 28.11.2019 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.453.2.83.2019.AF z 10.12.2019 r.
 • aktualizacja nr 6, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2020.3 z 17.03.2020 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.521.2.10.2020.AF z 27.03.2020 r.
 • aktualizacja nr 7, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2020.3 z 01.06.2020 r., zatwierdzona pismem znak: ROR.521.2.32.2020.AF z 29.06.2020 r.
 • aktualizacja nr 8, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2020.3 z 27.10.2020 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.5.2020.AF z 30.11.2020 r.
 • aktualizacja nr 9, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2021.3 z 04.03.2021 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.18.2021.AF z 16.04.2021 r.
 • aktualizacja nr 10, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.2.2021.3 z 25.10.2021 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.78.2021.AF z 21.01.2022 r.
 • aktualizacja nr 11, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.8.2022.1 z 30.03.2022 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.28.2022.AF z 21.04.2022 r.
 • aktualizacja nr 12, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.8.2022.1 z 20.06.2022 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.59.2022.AF z 07.07.2022 r.
 • aktualizacja nr 13, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.8.2022.1 z 16.08.2022 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.73.2022.AF z 25.08.2022 r.
 • aktualizacja nr 14, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.8.2022.1 z 06.10.2022 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.81.2022.AF z 12.10.2022 r.
 • aktualizacja nr 15, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.8.2022.3 z 22.11.2022 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.98.2022.AF z 19.12.2022 r.
 • aktualizacja nr 16, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.1.2023.3 z 20.02.2023 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.10.2023.AF z 09.03.2023 r.
 • aktualizacja nr 17, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.1.2023.3 z 30.05.2023 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.33.2023.AF z 30.06.2023 r.
 • aktualizacja nr 18, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.74.2023.3 z 17.07.2023 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.40.2023.AF z 22.07.2023 r.
 • aktualizacja nr 19, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.99.2023.3 z 10.10.2023 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.58.2023.AF z 13.10.2023 r.
 • aktualizacja nr 20, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.120.2023.3 z 12.12.2023 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.76.2023.AF z 10.01.2024 r.
 • aktualizacja nr 21, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.1.2.2024 z 28.03.2024 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.25.2024.AF z 11.04.2024 r.
 • aktualizacja nr 22, wysłana pismem znak: ZD-V.6310.1.3.2024 z 10.06.2024 r., zatwierdzona pismem znak: DBR.521.2.39.2024.AF z 15.06.2024 r.
Autor: Monika Łażewska
Data utworzenia: 15.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.03.2023 - 13:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.06.2024 - 10:38