Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
21.09.2023 - 10:33 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 20 września 2023 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2022 z 11 kwietnia 2022 r. (znak: IR-III.7820.6.2020.13) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa .... Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 10:31 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie z 20 września 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 16/2023 z dnia 14 września 2023 r. (znak IR-III.747.28.2023.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w .... Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 10:31 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 20 września 2023 r. o wydaniu decyzji Nr 16/2023 z dnia 14 września 2023 r. (znak IR-III.747.28.2023.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w .... Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 07:08 strona: dodano Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 14:57 przetarg: zaktualizowano Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z nową instalacją odgromową w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Wiśniowej 13a. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 14:55 wydarzenie: zaktualizowano Otwarcie nowo powstałego Przedszkola nr 4 w Wągrowcu. Karina Antczak
20.09.2023 - 14:55 wydarzenie: dodano Otwarcie nowo powstałego Przedszkola nr 4 w Wągrowcu. Karina Antczak
20.09.2023 - 12:04 strona: zaktualizowano Patronaty 2023. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 11:49 wydarzenie: dodano Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 11:44 komunikat_ostrzegawczy: dodano Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu. Dyżurny CZK
20.09.2023 - 11:20 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 20 września 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo .... Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 10:30 dokument_z_kontroli: zaktualizowano Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 10:12 dokument_z_kontroli: dodano Sławomir Trzebiatowski Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów „ Przyszłość” Ul. Grunwaldzka 18 64-980 Trzcianka. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 08:54 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Karina Antczak
20.09.2023 - 08:12 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2023 r. o wydaniu postanowienia Wojewody Wielkopolskiego z 13.09.2023 r. (znak: IR-III.7821.18.2023.4) uchylającego:.... Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 07:11 strona: zaktualizowano Rozporządzenia wojewody. Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 07:09 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną na realizację inwestycji polegającej na budowie nowego odcinka drogi krajowej ... . Barbara Pietrzyk
20.09.2023 - 07:07 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 września 2023 r. dotyczące wydania decyzji (znak IR-III.7820.8.2018.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od .... Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 23:07 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 23:06 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk

Strony