Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
23.05.2023 - 16:23 wydarzenie: zaktualizowano Nowe inwestycje impulsem rozwojowym dla Wielkopolski wschodniej. Piotr Kotecki
23.05.2023 - 16:00 wydarzenie: dodano Nowe inwestycje impulsem rozwojowym dla Wielkopolski wschodniej. Piotr Kotecki
23.05.2023 - 16:00 wydarzenie: dodano Ponad 14 mln zł dla samorządów z północnej Wielkopolski na realizację inwestycji drogowych. Karina Antczak
23.05.2023 - 13:04 wydarzenie: dodano Podpisanie decyzji przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu. Karina Antczak
23.05.2023 - 12:21 wydarzenie: dodano List wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Karina Antczak
23.05.2023 - 12:08 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat ostrzeszowski - od 23.05.2023 do 12.06.2023. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:05 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Społeczny Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:03 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:03 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisje konkursowe opiniujące oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:02 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:01 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 10:00 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Zespół doradczy Wojewody Wielkopolskiego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:58 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Zespół Doradczy do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:58 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Zespół Doradczy do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:57 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:55 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw koordynacji hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19 i współpracy ze szpitalami zabezpieczenia covidowego. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:54 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:45 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja konkursowa do oceny prac konkursowych w ramach multimedialneg o konkursu dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawo wych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych - II edycja”. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:44 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec’56. Barbara Pietrzyk
23.05.2023 - 09:43 strona: zaktualizowano Aktualności. Barbara Pietrzyk

Strony