Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
22.09.2023 - 12:55 strona: zaktualizowano Ważne kontakty. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 12:41 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Powstańca Wielkopolskiego Tomasza Hajdzionego w Ludwikowie. Sławomir Józefiak
22.09.2023 - 11:45 grob_wojenny: dodano Grób żołnierzy Armii Krajowej Franciszka Maciaczyka i Józefata Sorka w Kobylej Górze. Sławomir Józefiak
22.09.2023 - 11:23 strona: zaktualizowano Ekonomia Społeczna. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 11:18 strona: dodano Ekonomia Społeczna. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 10:12 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej śr/c 63PE, działki nr ewid.: 25/8, 25/14, obręb 0037 Wargowo, jedn. ewid. 301601_5 Oborniki. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 10:11 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, działka nr ewid. 87/1, obręb 0018 Powiercie Wieś, jedn. ewid. 300907_2 Koło. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 10:02 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 22 września 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej .... Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 09:47 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na realizację .... Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 09:45 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 09:30 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 09:29 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 09:29 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 08:35 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 08:34 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
22.09.2023 - 07:30 wydarzenie: zaktualizowano Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej. Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 20:15 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Jarosław Władczyk
21.09.2023 - 20:09 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Jarosław Władczyk
21.09.2023 - 20:09 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Jarosław Władczyk
21.09.2023 - 18:59 wydarzenie: dodano Spotkanie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z zarządem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Międzychodzie. Karina Antczak

Strony