Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
21.09.2023 - 18:53 wydarzenie: dodano Spotkanie dotyczące konsultacji i opiniowania zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Karina Antczak
21.09.2023 - 18:50 wydarzenie: dodano Wizyta wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego w SP ZOZ w Szamotułach i SP ZOZ w Międzychodzie. Karina Antczak
21.09.2023 - 14:14 wydarzenie: dodano Nowe przedszkole w Wągrowcu oficjalnie otwarte. Karina Antczak
21.09.2023 - 13:49 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Jarosław Władczyk
21.09.2023 - 13:42 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Antoniego Kiełtyki w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 13:42 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Władysława Nawrockiego i Józefa Włodarczyka w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 13:34 oferta_pracy: zaktualizowano 86/23. Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 13:31 strona: zaktualizowano Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działalności na rzecz integracji ... Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 13:10 wydarzenie: zaktualizowano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Karina Antczak
21.09.2023 - 12:58 wydarzenie: dodano Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Grodziec. Karina Antczak
21.09.2023 - 12:57 grob_wojenny: dodano Grób Władysława Nawrockiego i Józefa Włodarczyka w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 12:54 grob_wojenny: dodano Grób nieznanej ofiary terroru niemieckiego w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 12:52 grob_wojenny: dodano Grób Antoniego Kiełtyki w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 12:49 grob_wojenny: dodano Grób Michała Pacyny w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 12:47 grob_wojenny: dodano Grób Władysława Zaborowskiego w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 12:45 grob_wojenny: dodano Grób Leona Bachlińskiego w Czajkowie. Sławomir Józefiak
21.09.2023 - 11:58 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 88. Dyżurny CZK
21.09.2023 - 10:44 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 10:38 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej, działka nr ewid. 55/5, obręb 0009 Przygodzice, jedn. ewid. 301705_2 Przygodzice. Barbara Pietrzyk
21.09.2023 - 10:35 zgloszenie_budowlane: dodano Informacji o zgłoszeniu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomości z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną napowietrzną nn-0,4 kV, działka nr ewid. 59, obręb 0006 .... Barbara Pietrzyk

Strony