Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
17.09.2021 - 08:24 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Kalisz - od 20.09.2021 do 11.10.2021. Dawid Politowski
17.09.2021 - 08:23 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat leszczyński - od 22.09.2021 do 12.10.2021. Dawid Politowski
17.09.2021 - 07:22 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z drogą.... Dawid Politowski
17.09.2021 - 07:21 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 33/2020 z dnia 5 października 2020 r. o zezwoleniu na.... Dawid Politowski
17.09.2021 - 07:19 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 150/21 z dnia 20 sierpnia 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej.... Dawid Politowski
17.09.2021 - 07:09 wydarzenie: zaktualizowano W trosce o Wartę. Dawid Politowski
17.09.2021 - 07:09 wydarzenie: zaktualizowano Europejskie Dni Dziedzictwa . Dawid Politowski
16.09.2021 - 20:12 wydarzenie: dodano Rocznica agresji ZSRR na Polskę. Dawid Politowski
16.09.2021 - 14:37 wydarzenie: zaktualizowano Szczepieniobus pod stadionem. Dawid Politowski
16.09.2021 - 14:37 wydarzenie: dodano Szczepieniobus pod stadionem. Dawid Politowski
16.09.2021 - 14:09 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Dostawa 6 sztuk przemienników MOTOTRBO SLR 5500 firmy Motorola Solutions na pasmo VHF 136-174 MHz wraz z kablami zasilającymi PMKN4167. Dawid Politowski
16.09.2021 - 14:09 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Dostawa 35 sztuk przewodowych telefonów IP PoE Yealink SIP-T21P E2. Dawid Politowski
16.09.2021 - 12:25 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
16.09.2021 - 12:17 strona: dodano Zaproszenie do Konkursu architektonicznego 70 m2. Dawid Politowski
16.09.2021 - 10:17 komisja_rada_zespol: dodano Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier”. Dawid Politowski
16.09.2021 - 10:12 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 448/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Dawid Politowski
16.09.2021 - 10:12 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 433/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dawid Politowski
15.09.2021 - 16:44 strona: zaktualizowano Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 października 2021 r.. Dawid Politowski
15.09.2021 - 16:44 strona: dodano Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 października 2021 r.. Dawid Politowski
15.09.2021 - 16:37 strona: dodano Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego. Dawid Politowski

Strony