Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ich dzieci oraz osób towarzyszących

Zmiana terminu składania ofert

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem:  strona internetowa prowadzonego postępowania

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 71 787 35 34 oraz adresem e- mail:  helpdesk@logintrade.net

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
13.11.2023 - 11:00
Autor: Krzysztof Marciniak
Data utworzenia: 27.10.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.10.2023 - 15:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.11.2023 - 06:57