Oświadczenie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna z 22 stycznia 2016 r.

Treść archiwalna

W dniu 22 stycznia 2016 roku w dzienniku Głos Wielkopolski ukazał się artykuł redaktora Łukasza Cieśli pod tytułem „Poznańska ośmiornica: ABW, prawnicy i imprezy u "szefa wszystkich szefów"”. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann po zapoznaniu się z przedstawionymi w artykule informacjami na temat możliwości wystąpienia nieprawidłowości w działaniach Wielkopolskiego Urząd Wojewódzkiego za poprzedniej władzy, postanowił o wszczęciu kontroli wewnętrznej mającej na celu wyjaśnienie opisanych okoliczności. Wojewoda wielkopolski poinformuje o wynikach kontroli niezwłocznie po jej zakończeniu.

Ponadto wojewoda wielkopolski w ramach przysługujących mu uprawnień podejmie działania zmierzające do ustalenia, czy w działalności obecnie nadzorowanej przez wojewodę administracji rządowej miały wcześniej miejsce przypadki naruszeń prawa w aspekcie poruszonych w ww. artykule kwestiach.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.01.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:00