Informacja dot. rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Treść archiwalna

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 1 lipca 2016 r. w ramach kompetencji nadzorczych wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała była badana przez Wojewodę Wielkopolskiego pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa, a polegające na naruszeniu zasady praworządności i przekroczeniu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznanych prawem kompetencji.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 05.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:02