Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
18/24 07.02.2024 19.02.2024 Pobierz
17/24 06.02.2024 16.02.2024 Pobierz
16/24 05.02.2024 15.02.2024 Pobierz
15/24 05.02.2024 15.02.2024 Pobierz
14/24 05.02.2024 15.02.2024 Pobierz
13/24 05.02.2024 15.02.2024 Pobierz
11/24 02.02.2024 12.02.2024 Pobierz
12/24 01.02.2024 12.02.2024 Pobierz
10/24 31.01.2024 12.02.2024 Pobierz
9/24 30.01.2024 09.02.2024 Pobierz

Strony