Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjnysortuj malejąco
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji ... 19.08.2021 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Komisja do spraw opiniowania zasadności umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie dysponenta III stopnia 26.05.2021 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Zespół Doradczy do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 30.12.2020 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół do spraw rozwoju aplikacji „Cudzoziemcy” w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” nr 27/7-2017/OG-FAMI 05.01.2018 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 19.04.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespołu do spraw realizacji projektu „Procedury bez barier” 15.09.2021 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim 24.02.2016 Gabinet Wojewody Nie
Zespół do spraw realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” 05.10.2017 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 11.02.2020 Gabinet Wojewody Nie

Strony