Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjnysortuj malejąco
Zespół doradczy do spraw środowiska 23.05.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Zespół doradczy do spraw środowiska 16.07.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Zespół do spraw wdrażania programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) 01.12.2022 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Nie
Zespół II do spraw standaryzacji oferty informacyjnej dla cudzoziemców w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II” nr 11/10-2019/OG-FAMI 28.09.2020 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Rada Rodziny 01.06.2016 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji ... 19.08.2021 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 11.02.2020 Gabinet Wojewody Nie
Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 19.04.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół II do spraw rozwoju aplikacji „Cudzoziemcy” w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II” nr 11/10-2019/OG-FAMI 28.09.2020 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie

Strony