Złożenie kwiatów na grobach powstańców wielkopolskich w Berlinie

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z ambasadorem RP w Niemczech Andrzejem Przyłębskim złożył kwiaty na grobach powstańców wielkopolskich na cmentarzu In den Kisseln w Berlinie-Spandau.

Wojewoda wraz z ambasadorem oraz posłem na Sejm RP Witoldem Czarneckim złożyli kwiaty na grobach Stanisława Paetzolda, Jerzego Stróżyka i Jan Zygmanowskiego. Uczestnicy wielkopolskiego zrywu sprzed stu lat uczestniczyli w walkach o Kargowę i Babimost. W pierwszej połowie lutego 1919 roku dostali się do niewoli niemieckiej wraz z grupą kilkudziesięciu powstańców. Część z nich rozstrzelano lub zmasakrowano, a kilku odesłano do obozów jenieckich. Tak stało się między innymi z Jerzym Stróżykiem, Janem Zygmanowskim i Stanisławem Paetzoldem, którzy trafili do więzienia w berlińskim Spandau. Wszyscy pochodzili z Wielichowa i służyli w 11. Wielichowskiej Kompanii 4. Batalionu Grupy Zachód.

fot. Joanna Szczechowska / Dariusz Pawłoś

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.01.2019 - 11:43