Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Treść archiwalna

O roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska mówiono podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Prelegenci rozmawiali między innymi o roli rad rodziców w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej.

- Szkoła jest to "ucząca się organizacja". Uczą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice. Jeżeli współpraca między tymi trzema podmiotami jest właściwa, wtedy na pewno osiągniemy cel jakim jest dobre przygotowanie ucznia do kolejnego etapu kształcenia i dorosłego życia - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas briefingu prasowego poprzedzającego konferencję.

W trakcie spotkania nie zabrakło dyskusji oraz wielu pytań. Uczestnicy konferencji wyjaśniali zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców, a także roli dyrektorów szkół w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. Organizatorami wydarzenia byli wojewoda wielkopolski, wielkopolski kurator oświaty oraz fundacja "Rodzice Szkole".

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 14.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.01.2019 - 09:09