Archiwum wydarzeń - February 2018

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącymi i przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Obecna na spotkaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła rolę Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w budowaniu wzajemnego dialogu, zrozumienia i w rozwiązywaniu pojawiających się w regionach problemów.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w gminie Sośnie, dokąd udała się na zaproszenie wójta Stanisława Budzika.

Wielkopolska otrzyma 35,4 milionów złotych dotacji na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Środki przyznane w ramach rządowego programu "Maluch+" trafią do samorządów oraz innych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. W uroczystości podpisania promes na dofinansowanie udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się dzisiaj premiera unikatowej w skali kraju publikacji pod tytułem „Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 w Poznaniu”. To pierwsza tego typu praca zawierająca wykaz osób, które poniosły śmierć w okresie niemieckiej okupacji na terenie Poznania. Patronat honorowy nad książką objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Jerzy Satanowski przemawia ze sceny.

Wybitny polski kompozytor, wokalista, dyrygent i reżyser teatralny Jerzy Satanowski otrzymał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste wręczenie medalu nastąpiło na deskach sceny Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie odbyła się również premiera spektaklu "Kanapka z człowiekiem" w reżyserii wyróżnionego twórcy.

Narada ministra mswia z wojewodami.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim oraz ministrem infrastruktury i zdrowia uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Widok na fragment ulicy w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski na podstawie prawa o ruchu drogowym zlecił kontrolę zarządzania ruchem na drogach w Poznaniu. Decyzja jest podyktowana licznymi skargami mieszkańców, którzy w ostatnich miesiącach zwracali się do wojewody Zbigniewa Hoffmanna z prośbą o interwencję. 

Wicewojewoda Marlena Maląg z kadrą szpitala.

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z pacjentami oraz kierownictwem Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Podczas wizyty w poznańskiej klinice wicewojewoda odwiedziła młodych pacjentów oddziału Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Poznańskie obchody zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

Wojewoda oraz arcybiskup poznański przeglądają album o Antonim Baraniaku.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann był gościem spotkania autorskiego pod patronatem arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, które poświęcone było promocji albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”. O arcybiskupie na spotkaniu opowiadali autorzy albumu: Elżbieta Wojcieszyk, Konrad Białecki, Rafał Łatka i Rafał Reczek.

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj konferencja prasowa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji i Rady Rodziny. W jej trakcie omówiono przygotowania funkcjonariuszy i instytucji publicznych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie ferii zimowych.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła powiat ostrzeszowski, gdzie spotkała się z samorządowcami, złożyła wizytę w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze i jego oddziale w Myślniewie. Jednym z głównych tematów był zakres wspólnych projektów rządowych i samorządowych.

Pages