Wielkopolska jest przygotowana do ferii

Treść archiwalna

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się dzisiaj konferencja prasowa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji i Rady Rodziny. W jej trakcie omówiono przygotowania funkcjonariuszy i instytucji publicznych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie ferii zimowych.

Wicewojewoda Marlena Maląg wskazała na duże powodzenie programu „Aktywna tablica” w Wielkopolsce. Zgodnie z założeniami, organy prowadzące szkoły podstawowe mogły wnioskować o otrzymanie dofinansowania na zakup multimedialnych form pomocy dydaktycznej, między innymi interaktywnej tablicy, projektora, bądź monitora dotykowego o dużej przekątnej ekranu. - Tylko w 2017 roku wielkopolskie szkoły otrzymały ponad 8,3 miliona złotych. Środki trafiły do 602 placówek - podkreślała Marlena Maląg. O sukcesie programu mówił również wicekurator oświaty Zbigniew Talaga. - Cieszy nas fakt, że liczba składanych wniosków była proporcjonalna do liczby uczniów z danych regionów. Warto więc organizować konferencje i spotkania oraz zachęcać do udziału w programie - mówił wicekurator.

Od przyszłego tygodnia w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe. Wielkopolski kurator oświaty corocznie wykonuje w tym czasie kontrole wybranych miejsc wypoczynku zgłoszonego i odbywającego się na terenie województwa. W Wielkopolsce podczas ferii, organizowanych i zgłoszonych do kuratorium w ramach różnych form aktywności, przebywać będzie ponad 20 tysięcy dzieci. Obowiązek zgłoszenia wypoczynku do ogólnopolskiej bazy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej spoczywa na organizatorze, który musi także zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Dostęp do bazy ma charakter otwarty, dlatego może do niej zajrzeć również opiekun dziecka. W trakcie konferencji przypomniano, że rodzic przed wyjazdem pociechy na zimowy odpoczynek może również sprawdzić czy organizator wypoczynku nie znajduje się w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Roman Kuster zapewniał, że funkcjonariusze są przygotowani do pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów. - Na stronach wszystkich jednostek policji jest umieszczony wykaz punktów kontroli autokarów. Rodzice znajdą tam informację o kontakcie z konkretną komendą, dzięki czemu mogą zgłosić potrzebę kontroli pojazdu - przypominał komendant.

W trakcie konferencji ogłoszono rozpoczęcie konkursu „Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość”, którego organizatorem jest wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz doktorskiej na temat rodziny oraz warunków jej funkcjonowania w społeczeństwie. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2018 roku. O głównych założeniach konkursu mówił profesor Michał Michalski, członek Rady Rodziny działającej przy wojewodzie wielkopolskim. - Dobrych, ciekawych i rzetelnych badań nigdy dosyć. Chcemy promować tę tematykę w środowisku naukowym - mówił profesor.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 08.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.03.2018 - 09:25