Narada wojewodów w Warszawie

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim oraz ministrem infrastruktury i zdrowia uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z wykonywaniem zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu oraz dotyczące prac nad nowym kształtem Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Narada ministra mswia z wojewodami. Wojewoda podczas narady. Narada ministra mswia z wojewodami.

Foto: MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 15.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.03.2018 - 11:40