Trwa kontrola zarządzania ruchem w Poznaniu

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski na podstawie prawa o ruchu drogowym zlecił kontrolę zarządzania ruchem na drogach w Poznaniu. Decyzja jest podyktowana licznymi skargami mieszkańców, którzy w ostatnich miesiącach zwracali się do wojewody Zbigniewa Hoffmanna z prośbą o interwencję. 

Kontrola rozpoczęła się 29 stycznia i dotyczy zmian, które zostały wprowadzone w ruchu po 1 stycznia 2017 roku. Prowadzą ją pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. - Od dłuższego czasu odbieram wiele sygnałów od mieszkańców Poznania, którzy mają liczne uwagi co do poruszania się po mieście. Postanowiłem skorzystać z przysługujących mi uprawnień, aby zweryfikować zasadność zastrzeżeń zgłaszanych przez poznaniaków - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wyniki kontroli będą znane prawdopodobnie na przełomie lutego i marca 2018 roku.

Przedmiotem kontroli będą zagadnienia związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Poznania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych położonych w mieście Poznaniu.

Kontrola odbywa się na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1260 ze zm.). Po zakończeniu sporządzone zostanie wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte zostaną ustalenia kontroli, ewentualne nieprawidłowości i uchybienia zarządzającego ruchem oraz zalecenia pokontrolne.

Widok na fragment ulicy w Poznaniu. Widok na fragment ulicy w Poznaniu.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 09.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 05.03.2018 - 09:25