Nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych dzięki "MALUCH+"

Treść archiwalna

Wielkopolska otrzyma 35,4 milionów złotych dotacji na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Środki przyznane w ramach rządowego programu "Maluch+" trafią do samorządów oraz innych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. W uroczystości podpisania promes na dofinansowanie udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Dzięki programowi "Maluch+" powstanie 2420 nowych miejsc opieki dla dzieci do trzeciego roku życia. Z kolei 6661 już istniejących otrzyma dofinansowanie. Beneficjentami programu jest 16 wielkopolskich gmin, z czego na terenie 8 do tej pory nie było żadnej instytucji opieki. Teraz ich sytuacja się zmieni.

- Rozwijając miejsca opieki dla najmłodszych chcemy dać realny wybór rodzicom, co do sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym roku wysokość środków przeznaczonych na program była rekordowa i wyniosła 450 milionów złotych - mówiła podczas briefingu prasowego wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podkreślała, że dzięki programowi możliwe jest wypełnianie białych plam na mapie opieki nad dziećmi do lat 3. - Cieszę się, że wraz z panią minister podpisaliśmy dzisiaj promesy na powstanie nowych żłobków i klubów dziecięcych. To pokazuje, że Wielkopolska dalej stawia na rodzinę - mówiła wicewojewoda.

Podmioty uprawnione mogły w tym roku ubiegać się o środki z programu "Maluch+" w ramach czterech modułów. Jedną z najważniejszych zmian w realizacji programu było zwiększenie dofinansowania miejsc dla niepełnosprawnych dzieci oraz wprowadzenie możliwości utworzenia żłobka przez jednostki samorządu na szczeblu ponadgminnym i podmioty indywidualne prowadzące działalność gospodarczą.

Podczas wizyty w Wielkopolsce minister Elżbieta Bojanowska wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg odwiedziły także podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" w Kaliszu.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 21.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.03.2018 - 09:09