Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
09.07.2024 - 12:13 oferta_pracy: updated 83/24. Barbara Pietrzyk
09.07.2024 - 11:35 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo - upał/1stopnia. Dyżurny CZK
09.07.2024 - 11:29 grob_wojenny: updated Grób NN Polaka zamordwanego przez żandarmów niemieckich. Bolesławów. Krzysztof Wiśniewski
09.07.2024 - 11:26 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 5 lipca 2024 r. dotyczące wydania decyzji nr 26/2024 (znak: IR-III.7820.27.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin. Część I Rogalinek”. Barbara Pietrzyk
09.07.2024 - 10:07 strona: updated Przedsiębiorstwa społeczne. Barbara Pietrzyk
09.07.2024 - 09:16 grob_wojenny: added Grób NN Polaka zamordwanego przez żandarmów niemieckich. Bolesławów. Krzysztof Wiśniewski
09.07.2024 - 08:33 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 8 lipca 2024 r. o wydaniu 8 lipca 2024 r. decyzji nr 2/2024, na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac geologicznych, .... Barbara Pietrzyk
09.07.2024 - 07:01 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 8 lipca 2024 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn. "Przebudowa przejścia rurociągu naftowego DN 800 pod bagnem Bogusławice - rurociąg II nitka OZ (Góry - .... Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 14:04 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Konin - od 10.07.2024 do 31.07.2024. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 13:47 strona: updated Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 13:02 zgloszenie_budowlane: added Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV, działka nr ewid. 162, obręb 0004 Chwałkowo, jedn. ewid. 302504_5 Środa Wielkopolska oraz działka nr ewid. 72, obręb 0001 Garby, jedn. ewid. 302502_2 Krzykosy. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 13:01 dokument_z_kontroli: added Urząd Miejski w Bojanowie. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 13:00 dokument_z_kontroli: added Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 12:20 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Dyżurny CZK
08.07.2024 - 11:36 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 303, działka o nr. ewid.: 634, obręb 0003 Chobienice, jedn.ewid. 302902_2 Siedlec. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 10:48 komisja_rada_zespol: updated Zespół Ekspertów do spraw polityki Senioralnej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 10:43 komisja_rada_zespol: added Zespół Ekspertów do spraw polityki Senioralnej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 10:40 zarzadzenie: added Zarządzenie nr 438/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie Zespołu Ekspertów do spraw Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 09:58 obwieszczenie: updated Obwieszczenie z 4 lipca 2024 r. o wydaniu 2 lipca 2024 r. decyzji nr 25/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Klukowo-Krajenka w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Barbara Pietrzyk
08.07.2024 - 09:45 strona: updated Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk

Pages