Dane kontaktowe

Sprawy z zakresu zdrowia, w tym ratownictwa medycznego realizowane są przez Wydział Zdrowia [ZD], al. Niepodległości 16/18  (bud. A), 61-713 Poznań

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.

Sekretariat, p. 563/A, tel. 61 854 14 11, fax. 61 854 1970, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

Oddział Zdrowia Publicznego [ZD-IV] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A] zd.kontrole@poznan.uw.gov.pl
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon
Kierownik Oddziału 559/A 61 854 11 68
Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 555/A

61 854 18 16, 61 854 10 11

61 854 19 09, 61 854 10 14

Działalność lecznicza, kary pieniężne, egzekucja administracyjna 561/A 61 854 17 73, 61 854 12 88
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 574/A

61 854 12 69, 61  854 17 01

rpwdl@poznan.uw.gov.pl

Profilaktyka dot. HIV/AIDS, konkursy 558/A 61 854 14 80
zd.profilaktyka@poznan.uw.gov.pl
Konsultanci wojewódzcy 558/A 61 854 13 46
Statystyka publiczna z zakresu ochrony zdrowia 560/A

61 854 13 13,
61 854 17 03
zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl

Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego  570/A 61 854 15 48
Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V] ] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A] i ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu, prm@poznan.uw.gov.pl
Wyszczególnienie Nr pokoju Telefon

Kierownik Oddziału

567/A

61 854 12 66

  • Wojewódzki plan działania systemu PRM
  • Wojewódzki plan na wypadek wystąpienia epidemii
  • Zdarzenia masowe/mnogie
575/A 61 854 14 82
  • Postępowania wyjaśniające dot. zespołów ratownictwa medycznego
573/A  
  • Jednostki współpracujące z systemem PRM
  • Ewidencja SOR i centrów urazowych oraz jednostek wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń opieki
  • Analiza danych SWD PRM
554/A 61 854 13 98
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego

 

ul. Wiśniowa 13a Poznań 61 627 95 00
15-wkrm@poznan.uw.gov.pl
Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

576/A

577/A

61 854 18 26

 

Doskonalenie kadr medycznych[ZD-VII] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A]

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach:

Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neuropatologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Patomorfologia, Pediatria, Pediatria metaboliczna, Perinatologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Toksykologia kliniczna, Transplantologia kliniczna, Urologia, Urologia dziecięca.

568/A 61 854 14 32

zd@poznan.uw.gov.pl

Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna rodzinna, Medycyna sądowa, Medycyna sportowa, Nefrologia, Nefrologia dziecięca. Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych 568/A 61 854 13 26

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów  w dziedzinach:

Alergologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Balneologia i medycyna fizykalna, Bromatologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Epidemiologia, Farmakologia kliniczna, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Genetyka kliniczna, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hematologia, Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Medycyna lotnicza, Medycyna morska i tropikalna, Medycyna nuklearna, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa, Mikrobiologia lekarska, Ortodoncja Periodontologia, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia dziecięca, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Transfuzjologia kliniczna, Zdrowie publiczne.

  • Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.
  • Szkolenie specjalizacyjne w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
  • Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
569/A 61 854 17 02,

694 818 527,

zd@poznan.uw.gov.pl

Stanowisko ds. Finansowych [ZD-VIII] - al. Niepodległości 16/18 [bud. A]
Inwestycje w ochronie zdrowia 572/A

61 854 12 52,
61 854 16 81,
61 854 11 29

zd.inwestycje@poznan.uw.gov.pl
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 16.01.2023
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.01.2023 - 13:24
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.07.2024 - 10:09