Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
19.06.2024 - 10:38 strona: updated Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:33 strona: updated Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:33 strona: updated Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:22 strona: updated Komunikat o wdrożeniu systemu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:22 strona: updated Komunikat o wdrożeniu systemu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 10:10 strona: updated Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 09:54 strona: updated Fundusz sołecki 2024. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 09:14 strona: updated Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:48 strona: updated Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - lista organów rekomendowanych. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:47 strona: updated "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:47 strona: updated "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:47 strona: updated "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:46 strona: updated Posiłek w szkole i w domu na lata 24-28. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:44 strona: updated Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 - Wykaz szkół rekomendowanych do objęcia wsparciem finansowym w roku 2024. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:41 strona: updated Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 - Wykaz szkół rekomendowanych do objęcia wsparciem finansowym w roku 2024. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:38 wydarzenie: updated Wielkopolscy samorządowcy odznaczeni. Karina Antczak
19.06.2024 - 07:33 strona: updated Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - lista organów rekomendowanych. Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:20 wydarzenie: updated Wielkopolscy samorządowcy odznaczeni. Dawid Politowski
19.06.2024 - 07:09 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 14 czerwca 2024 r. (znak: IR-III.7820.87.2024.MD) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 32 .... Barbara Pietrzyk
19.06.2024 - 07:07 zapytanie_ofertowe: added Remont instalacji elektrycznych wraz z wymianą kompletnych rozdzielnic piętrowych z wyposażeniem, osprzętem instalacji elektrycznej w ilości 4 sztuk znajdujących się w budynku „C” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy .... Barbara Pietrzyk

Pages