Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach

Podstawa prawna:

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
budynek C, III piętro, pok. 324
tel.: 61 854 17 48

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 13:07
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.07.2020 - 09:36