Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Podstawa prawna:

  • Art. 115 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 r. poz. 163)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi: - zgodny z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 r. poz. 163)

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy 600 PLN dochód budżetu państwa;

Opłata ewidencyjna 1 PLN na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców;
Opłatę można wnieść dokonując wpłaty/przelew na konta:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
- 600 PLN – nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
Tytułem: opłata za wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy
- 1 PLN - nr konta 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000
Tytułem: opłata na centralną ewidencję kierowców

Ważne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście:
pok. 324 lub 334, III piętro, bud. C
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 17 48 lub 61 854 14 75

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
Budynek C, III parter, pok. 324

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 17.01.2013
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 17.01.2013 - 12:09
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.07.2020 - 09:32