Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
27.02.2024 - 11:59 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania z tytułu przeznaczenia na realizację inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Rogalinek na odcinku km 7+893,54 do .... Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 10:58 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat śremski - od 27.02.2024 do 18.03.2024. Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 10:56 strona: updated Mapy Potrzeb Zdrowotnych. Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 10:31 strona: updated Patronaty 2024. Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 08:55 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 (od km 5+900 do km 6+200) .... Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 08:11 strona: updated Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
27.02.2024 - 07:25 strona: added Jest zgoda na budowę obwodnicy Rogoźna. Karina Antczak
27.02.2024 - 07:11 obwieszczenie: added Obwieszczenie z 22 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 15 lutego 2024 r. nr 5/2024 [znak: IR-III.7820.31.2024.ASG (IR-III.7820.29.2022.2)] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy .... Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 15:06 wydarzenie: added Gala finałowa konkursu plastycznego pt. "Ptaki Wielkopolskich Lasów i Łąk". Karina Antczak
26.02.2024 - 14:44 strona: updated I Wicewojewoda. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 14:42 strona: updated I Wicewojewoda. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 14:04 dokument_z_kontroli: added Marzena Wancek FLUOMED RATOWNICTWO MEDYCZNE Transport Sanitarny i Specjalistyczny. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 14:03 dokument_z_kontroli: added MM Constructions Marcin Luźniarek . Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 13:56 zgloszenie_budowlane: updated Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy trzech odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym, działki nr ewid.: 733/1, 483/3 i 732/1, obręb 0014 Stare Miasto oraz działki nr ewid.: 569/3, 528/1, 552/2, 606/1, ... Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 13:48 zgloszenie_budowlane: added informacji o dokonaniu zgłoszenia budowy trzech odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędnym wyposażeniem technologicznym, działki nr ewid.: 733/1, 483/3 i 732/1, obręb 0014 Stare Miasto oraz działki nr ewid.: 569/3, 528/1, 552/2, 606/1, ... Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 13:23 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat słupecki - od 27.02.2024 do 18.03.2024. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 13:22 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat gnieźnieński - od 27.02.2024 do 19.03.2024. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 11:50 zarzadzenie: added Zarządzenie nr 108/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 r. zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 11:14 oferta_pracy: added 26/24. Barbara Pietrzyk
26.02.2024 - 11:13 oferta_pracy: added 25/24. Barbara Pietrzyk

Pages