Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
07.06.2024 - 14:39 dokument_z_kontroli: added Starostwo Powiatowe w Koninie. Dawid Politowski
07.06.2024 - 14:35 dokument_z_kontroli: added Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Marcelinka”. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:54 wydarzenie: updated Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:50 strona: updated Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:31 strona: updated Zadania. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:29 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 473, działka nr ewid. 239/2, obręb 0008 Domanin, jedn. ewid. 300904_5 Dąbie. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:28 zgloszenie_budowlane: added Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w m. Kurza Góra, działka nr ewid. 424/1, obręb 0014 Kurza Góra, jedn. ewid. 301103_2 Kościan. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:27 zgloszenie_budowlane: updated Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy i budowy sieci wodociągowej z rur PEHD d = 125 mm, droga wojewódzka nr 449, działki nr ewid.: 390, 42, 387, obręb 0002 Brzeziny, jedn. ewid. 300702_2 Brzeziny. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:27 strona: updated Dzień Dziecka w WUW Poznań. Karina Antczak
07.06.2024 - 11:20 dokument_z_kontroli: added Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Dawid Politowski
07.06.2024 - 11:03 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie meteo: BURZE/1. Dyżurny CZK
07.06.2024 - 10:06 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo: BURZE/1. Dyżurny CZK
07.06.2024 - 07:28 obwieszczenie: updated Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 29 maja 2024 r. (znak: IR-III.7821.15.2023.PS) uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części.... Dawid Politowski
07.06.2024 - 07:28 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 29 maja 2024 r. (znak: IR-III.7821.15.2023.PS) uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części.... Dawid Politowski
06.06.2024 - 15:45 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie meteo nr 116_Gwałtowne wzrosty. Dyżurny CZK
06.06.2024 - 15:31 wydarzenie: added Konferencja „Prosta i dostępna komunikacja”. Karina Antczak
06.06.2024 - 15:18 strona: added Dzień Dziecka w WUW Poznań. Kinga Wieczorek
06.06.2024 - 15:09 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie hydro_ gwałtowne wzrosty/1. Dyżurny CZK
06.06.2024 - 14:36 oferta_pracy: updated 65/24. Dawid Politowski
06.06.2024 - 14:36 oferta_pracy: updated 62/24. Dawid Politowski

Pages