Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
11.07.2024 - 13:07 obwieszczenie: updated Obwieszczenie z 8 kwietnia 2024 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Miłosław-Skotniki”. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 13:03 grob_wojenny: updated Grób NN żołnierza WP rozstrzelanego przez Niemców we wrześniu 1939r., Młodojewo. Krzysztof Wiśniewski
11.07.2024 - 12:57 dokument_z_kontroli: updated Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 12:28 oferta_pracy: updated 89/24. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 12:27 oferta_pracy: updated 69/24. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 12:27 oferta_pracy: updated 63/24. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 12:26 oferta_pracy: updated F/1/24. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 11:38 strona: updated Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 11:31 strona: updated Instytucje realizujące programy dla osób stosujących przemoc domową. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 10:09 strona: updated Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 10:08 strona: updated Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 09:57 przetarg: added Dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją do budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 09:31 obwieszczenie: added Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 9 lipca 2024 r. dotyczące wydania decyzji nr 27/2024 (znak: IR-III.7820.13.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą .... Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 09:06 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne gwałtowne wzrosty stanów wody dopływów Odry. Dyżurny CZK
11.07.2024 - 08:57 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie hydrologiczne gwałtowne wzrosty stanów wody rz. Warta. Dyżurny CZK
11.07.2024 - 08:52 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydrologiczne gwałtowne wzrosty stanów wody rz. Warta. Dyżurny CZK
11.07.2024 - 08:43 grob_wojenny: updated Grób Władysławy Romały, ofiary nalotu niemieckiego. Stare Paprockie Holendry. Krzysztof Wiśniewski
11.07.2024 - 08:18 strona: updated Plan postępowań o udzielenie zamówień. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 08:16 wykaz_nieruchomosci: added Wykaz nieruchomości - Powiat gostyński - od 11.07.2024 do 31.07.2024. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 08:04 grob_wojenny: updated Grób NN Polaka zamordowanego przez żandarmów niemieckich. Bolesławów. Krzysztof Wiśniewski

Pages