O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Czempiń - Poznań ...