Zakup usługi najmu trzech pomieszczeń biurowych, zwanych dalej przedmiotem najmu, zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu, wyposażonym w infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością

Oferty wraz z kopiami dokumentów określonymi w formularzu ofertowym należy przesyłać do dnia 25 stycznia 2024 r. do godziny 10.00.

Status: 
wszczęty
Termin składania ofert: 
25.01.2024
Autor: Marek Skociński
Data utworzenia: 17.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2024 - 14:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2024 - 14:33