Złożenie kwiatów pod tablicami pamięci w rocznicę Czerwca ’56

Treść archiwalna

Od godziny 6 rano rozpoczęły się w Poznaniu uroczystości rocznicowe upamiętniające robotniczy zryw. Pod tablicą pamiątkową Fabryki Pojazdów Szynowych - dawna W3, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sęk, parlamentarzystami, delegacjami i mieszkańcami miasta oddał hołd protestującym robotnikom, którzy 62 lata temu wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciw komunistycznej władzy.  

Wojewoda wspólnie z kombatantami, parlamentarzystami złożył też kwiaty pod tablicą pamiątkową ZNTK S.A. przy ulicy Roboczej. Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego były kolejnym zakładem pracy, którego pracownicy dołączyli do robotniczej demonstracji w czerwcu 1956 roku.

Kolejnym miejscem upamiętnionym, skąd poznańscy robotnicy dołączyli do protestujących z Zakładu im. Józefa Stalina w Poznaniu, była dawna zajezdnia MPK przy ul. Gajowej. Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Kwiaty w imieniu wojewody złożono też w pozostałych miejscach pamięci - pod tablicą upamiętniającą poległych studentów w Powstaniu na Politechnice Poznańskiej.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 01.08.2018 - 08:55