Wystawa "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" dostępna w Poznaniu

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył wraz z dyrektorem Archiwum Państwowego w Poznaniu Henrykiem Krystkiem wystawę "Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!". Ekspozycja dokumentów sprzed stulecia dostępna jest w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i wcześniej wystawiana była w Sejmie RP.

Na ekspozytorach prezentowane są dzienne rozkazy Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Jak zwrócił uwagę wojewoda - twórcy wystawy przedstawili Powstanie Wielkopolskie jako czyn zbrojny, który zadecydował o kształcie odrodzonego państwa polskiego. Dostępne w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zachowane rozkazy dzienne w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Prezentacja powstała dzięki współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, a także spółki Torpol S.A.

Wojewoda rozmawia z gościem uroczystości.Szeroki plan holu podczas uroczystościWojewoda przemawia. Goście stoją na tle wystawy.Wojewoda przemawia. Wojewoda otrzymuje od dyrektora archiwum prezent.Wojewoda trzyma kopię nadania Piłsudskiemu godności doktora honorowego Uniwersytetu Poznańskiego.Dyrektor archiwum przemawia.Przedstawiciel TORPOL odbiera prezent.Przemawia kuratorka wystawy. Uczestnik uroczystości ogląda wystawę. Uczestnik uroczystości ogląda wystawę.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 28.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 15.12.2018 - 11:35