Wsparcie realizacji inwestycji w gminach popegeerowskich północnej Wielkopolski

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał dziś w Obornikach i Brzostowie symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR kolejnym samorządom, tym razem z powiatu obornickiego, pilskiego oraz złotowskiego.

Łącznie do samorządów powiatu obornickiego trafi 13 035 600 zł w ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację 7 zadań.

To bardzo istotny program, który umożliwia samorządom sfinansowanie inwestycji, które z ich punktu widzenia są najbardziej potrzebne. Dziękuję wszystkim samorządowcom za aktywność i gratuluję skutecznego pozyskiwania rządowych środków na realizację inwestycji najbliższych mieszkańcom Wielkopolski – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W Urzędzie Miejskim w Obornikach wojewoda Michał Zieliński przekazał czeki na dofinansowanie następujących inwestycji:

 • Gmina Oborniki - Budowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 372 000 zł, Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu, oraz budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem 2 077 600 zł,
 • Powiat Obornicki - Budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P 931 000 zł,
 • Gmina Rogoźno - Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce 1 805 000 zł, Budowa kanalizacji Parkowo–Józefinowo–Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie 5 000 000 zł,
 • Gmina Ryczywół - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu 950 000 zł, Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie 900 000 zł.

Wojewoda spotkał się również z samorządowcami z powiatu pilskiego oraz złotowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie. Łącznie do samorządów powiatu pilskiego i złotowskiego trafi 42 295 144 zł w ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację 23 zadań.

Z tych powiatów dofinansowane rządowymi środkami zostaną te inwestycje:

 • Gmina Miasteczko Krajeńskie - Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo 2 000 000 zł,
 • Powiat Pilski - Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór-Leżenica 2 940 000 zł,
 • Powiat Złotowski - Przebudowa dróg powiatowych z przebudową przejść dla pieszych w miejscowościach: Święta, Radawnica, Brzeźnica, Tarnówka, Stara Wiśniewka 1 941 240 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1065P- ulica Brzozowa w Złotowie 783 804 zł,
 • Gmina Białośliwie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nieżychowie 2 058 000 zł,
 • Miasto i Gmina Kaczory - Budowa ścieżki rowerowej Krzewina-Dziembowo 1 470 000 zł,
 • Gmina Łobżenica - Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym 3 430 000 zł,
 • Gmina Szydłowo - Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance 3 590 000 zł,
 • Gmina Ujście - Budowa boisk sportowych w Byszkach, Chrustowie i Jabłonowie 1 402 500 zł, Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Ujście 975 000 zł,
 • Gmina Wyrzysk - Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie 2 000 000 zł, Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie 1 000 000 zł,
 • Miasto i Gmina Wysoka - Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej 2 850 000 zł,
 • Gmina i Miasto Jastrowie – Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Jastrowie 1 960 000 zł,
 • Gmina i Miasto Krajenka - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Krajenka Wybudowanie 1 389 640 zł,
 • Gmina Lipka - Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce 2 499 980 zł,
 • Gmina Okonek - Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie 1 990 000 zł,
 • Gmina Tarnówka - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartoszkowo 1 620 000 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annopole 805 000 zł,
 • Gmina Zakrzewo - Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan 1 666 000 zł, Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie 882 000 zł,
 • Gmina Złotów - Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy 1 470 000 zł, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór i Dzierzążenko 1 372 000 zł.

Ponad 440 mln zł – tyle rządowych środków trafi do wielkopolskich samorządów, na terenie których funkcjonowały tzw. PGR-y. Dzięki tej kwocie 210 projektów otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR.

O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców, co gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 18.07.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2022 - 09:15