Wojewoda wydał decyzje w sprawie trzeciego pasa na A2

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzje w sprawie dobudowy trzeciego pasa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła "Poznań Zachód" do węzła "Poznań Krzesiny" o łącznej długości około 15,7 km.

Dziś Zbigniew Hoffmann podpisał dwie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na dobudowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni autostrady A2 na odcinku od węzła "Poznań Zachód" do węzła "Poznań Krzesiny" o łącznej długości około 15 km 730 m. Wojewoda podjął decyzję po rozpatrzeniu wniosków inwestora - Autostrada Wielkopolska S.A.

- Dobudowa trzeciego pasa stanowi ważny element autostrady A2, będącej głównym ciągiem komunikacyjnym wschód - zachód na terenie naszego województwa oraz całego kraju. Poszerzenie autostradowego pasa ruchu usprawni przejazd samochodów osobowych i ciężarowych przez odcinek autostradowej obwodnicy miasta Poznania, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz usprawni ruch samochodowy na włączeniach z dróg ekspresowych S5 i S11 - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja obejmuje dobudowę trzeciego pasa ruchu, wzmocnienie nawierzchni, poszerzenie mostu nad rzeką Wirynką do trzech pasów ruchu dla każdej jezdni, wydłużenie przejazdów awaryjnych, wykonanie oraz regulację wysokościową nawierzchni przy kolumnach alarmowych, wymianę barier ochronnych, czy przebudowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Inwestor będzie mógł rozpocząć roboty budowlane po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przed podpisaniem decyzji

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 28.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.06.2018 - 14:05