Wojewoda spotkał się z ambasador Irlandii

Treść archiwalna

Nowy ambasador Irlandii Emer O’Connell od trzech miesięcy pełni misję w Polsce. Dyplomata spotkała się z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem. Ambasador w wizycie towarzyszył wicekonsul honorowy Irlandii w Poznaniu Krzysztof Schramm.

Kurtuazyjne spotkanie zwieńczyła wymiana upominków oraz wpis do księgi pamiątkowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 27.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.12.2018 - 13:45