Wojewoda na sesji sejmiku wojewódzkiego

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann był gościem I sesji sejmiku województwa wielkopolskiego kadencji 2018-2023. Podczas jej trwania radni złożyli uroczyste ślubowanie.

W sali sesyjnej zebrali się między innymi radni, kandydaci do zarządu województwa oraz zaproszeni goście. Podczas inauguracji szóstej kadencji wybrano marszałka, wicemarszałka, członków zarządu oraz obsadzono stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku. Zebrani wysłuchali sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 23.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.12.2018 - 13:13