Wizyta studyjna delegacji z Brukseli

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z delegacją brukselskich pracowników organizacji społecznych, którzy uczestniczą w studyjnej wizycie w ramach realizacji projektu „Praca formą powrotu do zdrowia - aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi”. Organizatorem wizyty jest Wydział Polityki Społecznej.

- Bardzo się cieszę, że możemy dziś Państwa gościć w stolicy Wielkopolski. Jest to kolejny etap naszej współpracy. Jestem przekonana, że wizyta będzie okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, które posłużą podniesieniu jakości świadczonych usług. Myślę, że będziecie się dobrze czuli w Poznaniu - mówiła wicewojewoda witając obecnych na spotkaniu przedstawicieli delegacji brukselskiej. 

Wizyta jest elementem realizacji projektu zapisanego w Karcie I Programu Wykonawczego na lata 2017 - 2019 do umowy o współpracy zawartej między Rządem RP a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi specjalistami i ich odpowiednikami w regionie Walonii.

Wizyta studyjna potrwa trzy dni. Podczas pobytu uczestnicy odwiedzą między innymi poznańskie środowiskowe domy samopomocy oraz organizacje pozarządowe, a także zakład aktywności zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie, gdzie zapoznają się z bieżącą działalnością jednostek. Na zakończenie wizyty zostaną podjęte ustalenia dotyczące perspektyw dalszego współdziałania partnerów z Polski i Belgii.

Wicewojewoda słucha wypowiedzi strony belgijskiej. Wicewojewoda siedzi przy stole z uczestnikami spotkania. Wicewojewoda oraz trzech belgijskich pracowników organizacji społecznych siedzą przy stole. Wspólne zdjęcie uczestników wizyty studyjnej w Poznaniu.

Autor: Anna Czuchra / Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 26.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.07.2018 - 09:09