Stulecie Państwowej Inspekcji Pracy

Treść archiwalna

W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się dziś konferencja inaugurująca jubileusz Państwowej Inspekcji Pracy: "Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego". Podczas konferencji z udziałem zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy, wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, przedstawicieli administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zaprezentowana została historia działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rola w systemie ochrony pracy.

- Wielkopolska od zawsze była na czele silnych gospodarczo polskich regionów - sto lat temu, kiedy tworzyło się Państwo Polskie, jak i obecnie. Zawsze był to region przyciągający zarówno przedsiębiorców, jak i osoby poszukujące pracy w swoim zawodzie. I to właśnie w Wielkopolsce tworzyły się podstawy pracy organicznej - mówiła podczas konferencji wicewojewoda Marlena Maląg.

Wicewojewoda podkreśliła także bardzo dobrą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, koordynowaną w urzędzie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. W trakcie dyskusji omówiono także współpracę inspekcji z administracją wojewody oraz samorządu terytorialnego w kontekście między innymi problemów lokalnego rynku pracy.

Organizowana w Poznaniu konferencja jest cyklem 16 spotkań w całym kraju, podkreślającym stulecie odzyskania niepodległości i jubileusz utworzenia ważnej instytucji - Państwowej Inspekcji Pracy - stojącej na straży praw pracowniczych i dbającej o bezpieczeństwo zatrudnionych.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 24.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.06.2018 - 10:00