Spotkanie w sprawie pomocy rolnikom

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z rolnikami zrzeszonymi w Poznańskim Okręgowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu. Tematem rozmów było omówienie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą oraz realizacji pomocy poszkodowanym rolnikom. Przedstawiciele Związku zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące sposobu szacowania szkód oraz prowadzenia monitoringu suszy rolniczej.

- Żaden rolnik nie będzie pozbawiony pomocy jeśli jego protokół trafi do oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - powiedziała wicewojewoda Marlena Maląg. Zapewniła też, że bieżąca współpraca Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Agencją  gwarantuje płynne przekazywanie protokołów potwierdzających wystąpienie strat na polach.

Obecnie ARiMR wypłaca już pierwsze środki w ramach rządowej pomocy. Rolnicy, którzy mają straty spowodowane suszą w wysokości ponad 70% otrzymają pomoc 1 tys. zł/ha w gospodarstwach, gdzie ubezpieczonych jest co najmniej 50% upraw. Stawka na straty od 30% do 70% wynosi 500 zł.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 25.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.10.2018 - 14:30