Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich

Treść archiwalna

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR. Do samorządów w całej Polsce trafi ponad 4 mld zł, w tym ponad 440 mln zł do województwa wielkopolskiego.

 III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. - Polska wieś przez lata była pomijana przez poprzednie rządy. Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera gminy i powiaty popegeerowskie, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój każdego regionu Polski poprzez niwelowanie różnic rozwojowych, które pojawiły się za czasów rządów dzisiejszej opozycji – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu Wielkopolska ma szanse na szybki rozwój. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezpośrednie wsparcie dla samorządów, które odpowiada na potrzeby mieszkańców. W ramach tej edycji dofinansowanie otrzyma 210 projektów.

Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja takich inwestycji jak:

  • budowa kanalizacji Parkowo–Józefinowo–Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie oraz przebudową drogi w Rudzie – kwota dofinansowania 5 mln zł,
  • budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie – kwota dofinansowania 2,9 mln zł,
  • utwardzenie drogi gminnej Kopanki – Bukowiec w granicach wsi Kopanki – kwota dofinansowania 2,5 mln zł,
  • budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy – kwota dofinansowania 2,4 mln zł,
  • modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko – kwota dofinansowania 2,2 mln zł,
  • program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków - etap I - droga w Bucharzewie oraz droga w Chorzępowie – kwota dofinansowania 1,9 mln zł.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców, co gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.

Czek z sumą dotacji dla Wielkopolski

 

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 14.07.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2022 - 09:15