Rządowe środki na integrację społeczności romskiej

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała dziś z wielkopolskimi samorządowcami umowy na realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. W spotkaniu uczestniczyła również pełnomocnik wojewody wielkopolskiego ds. równego traktowania Maria Krupecka.

Środki trafią do samorządów: Piły, Obornik i Leszna, a także do jednej organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia Romów z siedzibą w Swarzędzu. Na realizację zadań w ramach programu integracji uprawnione podmioty otrzymają łącznie 110 tysięcy złotych. Rządowa dotacja zostanie przeznaczona między innymi na remont 9 mieszkań dla 36 osób, wręczenie wyprawek szkolnych oraz utworzenie świetlicy edukacyjno-integracyjnej.

Na terenie województwa wielkopolskiego przynależność do mniejszości romskiej deklaruje około 1200 osób. Romowie zamieszkują głównie w Poznaniu, Swarzędzu, Lesznie, Kłodawie, Obornikach, Pile, Kostrzynie Wielkopolskim i Gnieźnie.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania. Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu. Wicewojewoda przekazuje podpisaną umowę.Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 11.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 25.05.2018 - 09:20