Rozwój ratownictwa medycznego w Pleszewie

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości zakończenia realizacji projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury ratownictwa medycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym. Zadanie przewidywało między innymi rozbudowę oddziału ratunkowego o dodatkowe sale obserwacyjne i gabinety zabiegowe.

Pleszewski oddział ratunkowy wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny. Dzięki realizacji projektu możliwy był zakup łóżek do intensywnej terapii, respiratorów transportowych, ssaków elektrycznych, aparatów do szybkiego przetaczania płynów i innych specjalistycznych urządzeń. W ramach wsparcia dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dokonano remontu drogi dojazdowej do lądowiska.

Elementem projektu była również organizacja cyklu szkoleń dla uczniów na temat wpływu uzależnień na zdrowie.

Pleszewska placówka mogła zrealizować inwestycję dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 039 098,59 złotych, z czego wartość dofinansowania stanowiła 3 114 856,87 złotych.

Foto: Joanna Szczechowska

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 09.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 25.05.2018 - 09:20