Przekazanie dowodzenia w Amerykańskich Siłach Lądowych w Poznaniu

Treść archiwalna

1. Dywizja Piechoty Armii Amerykańskiej przejęła dowodzenie w dywizyjnym centrum dowodzenia Amerykańskich Sił Lądowych w Europie w ramach operacji Atlantic Resolve. W uroczystości przekazania dowództwa uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

„The Big Red One”, czyli Wielka Czerwona Jedynka zastąpi w Poznaniu 4. Dywizję Piechoty, która stała na czele tzw. Elementu Dowództwa Misji (ang. Mission Command Element - MCE) w Europie Wschodniej do tej pory. Dowództwo dywizyjne armii USA zostało przeniesione z Republiki Federalnej Niemiec do Poznania w ubiegłym roku.

Poznańskie Centrum Dowodzenia odpowiada za koordynację służby 6 tysięcy żołnierzy, jednak w samej stolicy Wielkopolski będzie ich stacjonować około 200, o czym poinformował podczas uroczystości nowy dowódca MCE gen. bryg. Richard R. Coffman.

Foto: kpt. Maciej Betka - 14 Wojskowy Odział Gospodarczy/kpt. Grzegorz Jasianek - Oficer Prasowy 2. SLT Poznań

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 28.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 15.03.2018 - 10:55