Profilaktyka problemów młodzieży

Treść archiwalna

"Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki problemów młodzieży" - to tytuł konferencji adresowanej do samorządów połączonej z warsztatami, którą dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Rekomendowana przez Komitet Społeczny Rady Ministrów Strategia jest zestawem zasad, od których w największym stopniu zależy efektywność działania w obszarze wychowania, profilaktyki i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży w lokalnym środowisku.

Spotkanie zorganizował wojewoda wielkopolski z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej. Instytut to niezależny think tank o specjalizacji "młodzież", który szuka sposobów jej wspierania i zapobiegania problemom. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.10.2018 - 09:25