Pożegnanie płk dr Zdzisława Małkowskiego ze służbą w Poznaniu

Treść archiwalna

Dotychczasowy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski po ośmiu latach pełnienia służby objął stanowisko szefa WSzW w Warszawie. W uroczystym pożegnaniu pułkownika uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu pod kierownictwem płk dr Zdzisława Małkowskiego był jednostką wielokrotnie wyróżnianą w strukturach wojskowych. Osiągnięcia WSzW zostały docenione między innymi w 2011 roku przez Dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, który przekazał sztabowi dyplom uznania za całokształt działalności służbowej i wzorową realizację zamierzeń szkoleniowych. Za szczególne wydarzenie związane z działalnością WSzW należy także uznać wprowadzenie przez ministra obrony narodowej do użytku służbowego Odznaki Pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu. Od tego momentu odznaka służy kultywowaniu tradycji i dziedzictwa historycznego administracji wojskowej w województwie.

Poznański WSzW w 2012 roku uległ reorganizacji, w ramach której objął pieczę nad sześcioma Wojskowymi Komendami Uzupełnień z terenu Wielkopolski, a sam znalazł się w bezpośrednim podporządkowaniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

W 2014 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy został wyróżniony wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Płk dr Zdzisław Małkowski odebrał wówczas z rąk ministra obrony narodowej pamiątkowy dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia.

Foto: Tomasz Nowak

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 27.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 15.03.2018 - 10:55