Pieniądze na ECMO

Treść archiwalna

W Rektoracie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podpisano dziś umowę o dofinansowanie projektu pn.: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO". Podpis pod dokumentem o przyznaniu środków na ten cel popisali podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Gośćmi wydarzenia byli: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz poseł na Sejm Witold Czarnecki.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości blisko 11 mn zł zostanie utworzona i wyposażona pracownia symulacji medycznej w zakresie ECMO - układu pozaustrojowego natleniania krwi, który przez okres od kilku dni do 2-4 tygodni może zastępować pracę serca i płuc. Uczelnia zrealizuje 22 edycje kursu techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z użyciem tej aparatury.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Foto: Uniwersytet Medyczny Poznań

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 28.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.10.2018 - 08:45