Nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w WIOŚ w Poznaniu

Treść archiwalna

Od 1 lipca br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu funkcjonuje nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jego założenia zostały przedstawione podczas briefingu prasowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w którym wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, II Wicewojewoda Wielkopolski Beata Maszewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek.

Podstawę do budowania regionalnych struktur zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku dało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca br., na podstawie którego Wojewoda Wielkopolski w dniu 31 maja br. postanowił, że w Wielkopolsce powstanie jednostka o takim właśnie charakterze.

W konsekwencji, od 1 lipca br. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska w Poznaniu zaczął funkcjonować nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który jako regionalny zespół współpracujący z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ oraz Delegaturami WIOŚ w Poznaniu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła) zajmie się rozpracowywaniem i zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku.

W szczególności skupi się na analizowaniu, typowaniu, wykrywaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku na terenie Wielkopolski, głównie w zakresie nielegalnego postępowania z odpadami czy ściekami.

Warto dodać, że dotychczas wielkopolski WIOŚ w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom środowiskowym był krajowym liderem w podejmowaniu kontroli interwencyjnych, liczbie wniosków do organów ścigania, liczbie wniosków do sądów w związku z wykroczeniami, czy skuteczności wykrywania nieprawidłowości poprzez przeprowadzane kontrole.

Dzięki inicjatywie Ministra Środowiska oraz docenieniu wagi problemów środowiskowych przez Wojewodę Wielkopolskiego powołanie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w WIOŚ w Poznaniu winno przyczynić się do jeszcze większej skuteczności działań WIOŚ w obszarze wykrywania i ścigania niegodziwości środowiskowych, stanowiących zagrożenie zarówno dla środowiska jak i społeczeństwa korzystającego z jego zasobów.

Wydział ZPŚ rozpoczął pracę w obsadzie 6 osobowej, z Naczelnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i wykrywania nieprawidłowości. Pracuje na 3 zmiany i mimo siedziby w Poznaniu obejmuje teren całej Wielkopolski, bowiem także poprzez delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, w których priorytetem staje się ściganie przestępstw przeciwko środowisku łatwiej będzie analizować i szybsze winno być docieranie na miejsce popełnienia przestępstw zagrażających środowisku w celu lepszego udokumentowania nieprawidłowości w miejscu zdarzenia.

Praca Wydziału ZPŚ oraz poszczególnych Delegatur odbywa się w pełnej współpracy i współdziałaniu z innymi służbami m.in. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego. Dodatkowo inspektorzy WIOŚ w Poznaniu w okresie maj/czerwiec br. przeszli dodatkowe przeszkolenia doskonalące w zakresie technik operacyjnych dla lepszego ukształtowania codziennej współpracy z organami ścigania.

Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  - Jacka  OzdobyPrzemównienie II Wicewojewody Wielkopolsk, w tle przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i ŚrodowiskaPrzemówienie II Wicewojewody Wielkopolski - Beaty Maszewskiej

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 08.07.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2022 - 09:14