Maluch+ w kolejnych gminach Wielkopolski

Treść archiwalna

Bralin, Łęka Opatowska i Kraszewice dołączyły do listy gmin z Wielkopolski, które korzystają ze wsparcia finansowego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2018. Umowy z samorządowcami podpisała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W województwie wielkopolskim 80 gmin posiada na swoim terenie instytucje rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 65% gmin w województwie nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

Dostrzegając te potrzeby, rząd podjął konkretne działania, by żłobki były bardziej dostępne przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat za pobyt dzieci w placówkach. W ramach programu "Maluch+" przeznaczył aż 450 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych. To trzy razy więcej niż w latach poprzednich.

Uroczyste podpisanie umowy na budowę żłobka w Bralinie

Foto: Urząd Gminy Bralin

Uroczyste podpisanie umowy na budowę żłobka w Łęce Opatowskiej

Foto: Urząd Gminy Łęka Opatowska

Uroczyste podpisanie umowy na budowę żłobka w Kraszewicach

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 02.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 25.05.2018 - 08:25