Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Treść archiwalna

Wraz z nowym rokiem realizacja spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego została powierzona wojewodom. Z tego powodu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu organizacji pracy z organami właściwymi, czyli wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, w zakresie spraw wychowawczych i świadczeń rodzinnych. W spotkaniu udział brała wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Oprócz wicewojewody w posiedzeniu uczestniczyli również zastępca dyrektora w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego MRPiPS Michał Drozdowicz oraz dyrektor Wydziału Koordynacji Świadczeń WUW Aneta Sławińska.

- Wydział Koordynacji Świadczeń stara się przede wszystkim uporządkować i przyspieszyć wydawanie decyzji, aby jak najprędzej do obywateli mogły trafić pieniądze. Aby to uczynić przeanalizowano wszystkie mocne i słabe strony całego administracyjnego aparatu. Dziękuję, że będziemy mogli przedstawić procedury, które będą mogły ułatwić osiągniecie sukcesu, jakim jest sprawne procedowanie - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Widok ogólny na salęDyrektor Aneta Sławińska przemawiaWicewojewoda Malrena Maląg przemawiaWIdok na stół prezydialny

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 28.05.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.06.2018 - 14:08