Kolejne szkoły z dostępem do Internetu

Treść archiwalna

Szkoły podstawowe w Opatówku, Sierzchowie, Kościelcu, Biskupicach Ołobocznych, Grudzielcu oraz Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wolicy zostaną jeszcze w tym roku podłączone do szybkiego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowy w tej sprawie podpisano dziś w delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. W uroczystości podpisania umów uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jest ona publiczną siecią telekomunikacyjną, której operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Wielkopolska jest 4 województwem po Łódzkim, Świętokrzyskim oraz Podlaskiem, w których rozpoczęto podłączanie szkół do sieci OSE. Program zakłada sukcesywne podłączanie szkół do szybkiego Internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s. Sieć OSE została zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo zasobów przetwarzanych w ramach sieci wewnętrznych oraz ograniczyć dostęp uczniów do niewłaściwych treści, takich jak: pornografia czy hazard. Świadczone usługi bezpieczeństwa dotyczyć będą zarówno łączy stacjonarnych, jak i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w szkole (poprzez zapewnienie w szkole urządzenia pełniącego funkcję firewall’a).

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.10.2018 - 08:45