Jubileusz Związku Inwalidów Wojennych na Ziemi Wielkopolskiej

Treść archiwalna

W Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbyła się jubileuszowa gala z okazji stulecia Związku Inwalidów Wojennych RP na Ziemi Wielkopolskiej. W uroczystości uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Kasprzyk.   

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej. Podczas gali w Teatrze Wielkim wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odczytała okolicznościowy list wojewody. - W roku Niepodległości tym szczególniej obchodzimy uroczystość stulecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Ziemi Wielkopolskiej. Wspólnym wysiłkiem przekazujemy prawdę o naszej historii kolejnym pokoleniom. Historii trudnej i bolesnej, bo polska droga do Niepodległości jest naznaczona krwią wielu pokoleń Polaków. Wielu z nich poniosło największą ofiarę - oddało swoje życie, wielu poniosło rany uniemożliwiające samodzielne życie, wielu borykało się z traumą wojny, która prześladowała nie tylko żołnierzy, ale także ich rodziny i bliskich.

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą polską organizacją kombatancką zrzeszającą weteranów walk. Od początku swojego istnienia - czyli od września 1917 roku, kiedy inwalidzi wojenni powołali w Poznaniu zarząd organizacji - Związek zapewniał opiekę i wsparcie dla wszystkich weteranów potrzebujących pomocy.

Galę zakończył uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 10:00