Gminy popegeerowskie z zachodniej Wielkopolski otrzymały rządowe wsparcie

Treść archiwalna

Kolejne samorządy z Wielkopolski otrzymały dziś dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja III – PGR  z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. 

Podczas briefingów prasowych w Obrzycku i Kwilczu wojewoda wręczył symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji w gminach popegeerowskich samorządom  z powiatu szamotulskiego oraz międzychodzkiego.

- W ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w Wielkopolsce realizowanych będzie 210 zadań na obszarach, które były najbardziej poszkodowane przez transformację w latach 90., która pozostawiła mieszkańców tych gmin samych sobie. Często z dnia na dzień tracili pracę, a później te obszary były zapominane. Teraz to się zmienia, dzięki działaniom rządu premiera Mateusza Morawieckiego - mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Łącznie do samorządów powiatu szamotulskiego trafi 16 160 831 zł w ramach III edycji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację 10 zadań.

W Urzędzie Gminy w Obrzycku wojewoda Michał Zieliński przekazał czeki na dofinansowanie następujących inwestycji:

 • Gmina Obrzycko - Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym, gm. Obrzycko 2 205 000 zł,
 • Powiat Szamotulski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko w m. Grzebienisko na odc. ok. 450 mb 1 825 193,67 zł, Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Wielonek wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego 1 600 996,65 zł,
 • Gmina Duszniki - Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko. Poprawa infrastruktury drogowej 1 960 000 zł,
 • Gmina Kaźmierz - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej 1 862 000 zł,
 • Gmina Ostroróg - Modernizacja dróg gminnych w Ostrorogu ul Ogrodowa, Bininie, Bobulczynie, Rudkach i Wielonku 1 938 106,94 zł,
 • Gmina Pniewy - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie – 382 200 zł,
 • Miasto i Gmina Szamotuły - Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły 1 889 312 zł,
 • Gmina Wronki - Przebudowa dróg gminnych 2 008 022 zł, Budowa chodnika na ul. Łąkowej 490 000,00 zł.

Z kolei w Urzędzie Gminy w Kwilczu wojewoda spotkał się z samorządowcami z powiatu międzychodzkiego.

- Do wielkopolskich samorządów, na terenach których funkcjonowały PGR-y, trafi ponad 440 milionów złotych, w tym 188 milionów złotych samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową, 177 milionów złotych na infrastrukturę publiczną, czyli między innymi inwestycje edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz 75 milionów złotych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – dodaje wojewoda.

W ramach programu do samorządów powiatu międzychodzkiego trafi 8 423 569 zł na realizację 6 zadań.

Z powiatu międzychodzkiego dofinansowane rządowymi środkami zostaną te inwestycje:

 • Gmina Kwilcz - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz 1 470 000 zł,
 • Powiat Międzychodzki - Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich powiatu międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin 1 911 000 zł,
 • Gmina Chrzypsko Wielkie - Budowa drogi gminnej w Orlu Wielkim 1 493 100 zł, Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą oraz budowa wodociągu, przyłączy wodociągowych w Białokoszu 765 000,24 zł,
 • Gmina Międzychód - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo  873 496 zł,
 • Gmina Sieraków - Program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków - etap I - droga w Bucharzewie oraz droga w Chorzępowie 1 911 000 zł.

O wsparcie w tej edycji Programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców, co gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju. W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na które łącznie rząd przeznaczył ponad 30 mld zł.

Przemówienie Wojewody Wielkopolskiego.Przemówienie Poseł Marty Kubiak.Zebrani przedstawiciele gmin.Wspólne zdjęcie Wojewody Wielkopolskiego z delegacją Powiatu Szamotulskiego.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 19.07.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.09.2022 - 09:16