Forum Innowacyjnej Energetyki EnergINN 1.0

Treść archiwalna

Nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania oraz przyszłość polskiej energetyki to tylko wybrane zagadnienia podejmowane podczas dzisiejszego Forum EnergINN 1.0, które odbyło się w Poznaniu, w ramach Targów Expopower 2018. Organizatorami wydarzenia byli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Enea Operator. W konferencji udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele start-upów, instytucji publicznych oraz naukowcy.

Celem forum jest przedstawienie zagadnienia innowacyjnych technologii w kontekście administracyjno-prawnym. Podczas pierwszego dnia EnergINN 1.0 uczestników konferencji powitali wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, prezes Enea S.A. Mirosław Kowalik oraz prezes Enea Operator Andrzej Kojro. Okolicznościowy list do uczestników EnergINN skierował minister energii Krzysztof Tchórzewski. List odczytała wicewojewoda Marlena Maląg. - Polska chce się rozwijać, być nowoczesna, chce być <<smart>>. Dlatego musimy inwestować w naszą energetykę, stale dbając o bezpieczeństwo sektora - napisał w liście minister.

Prezentacje przedstawicieli start-upów przeplatały się z wystąpieniami administracji rządowej. Poseł Witold Czarnecki pełniący funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii mówił o potrzebie zwiększenia liczby zgłaszanych patentów przez polskie firmy. Operacyjne i strategiczne wspieranie start-upów przez spółkę Enea Innowacje omówił wiceprezes zarządu Krzysztof Hajdrowski. Natomiast o swoich doświadczeniach w zakresie innowacyjnych technologii opowiadali między innymi Leszek Plich z firmy Global Quantum oraz Sławomir Szafert z PiMerge S.A. Spółki zajmują się rozwiązaniami mającymi na celu eliminację emisji smogu.

Forum EnergINN 1.0 będzie trwało dwa dni. Drugi dzień będzie dniem paneli dyskusyjnych. Poruszane będą zagadnienia ustawy o elektromobilności, krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i strefy czystego transportu w aspekcie społeczno-gospodarczym.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 23.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 09:55