Archiwum wydarzeń - Grudzień 2019

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska oddała cześć bohaterom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podczas uroczystości z okazji 101. rocznicy wybuchu powstania, które dziś odbyły się w Warszawie.

W Poznaniu oddano pamięć i cześć bohaterom, którzy 101 lat temu chwycili za broń i wywalczyli powrót Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej. W rocznicowych obchodach zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego wziął udział wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Okolicznościowy list od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Andrzej Dera. List do Wielkopolan, uczestników uroczystości, skierował także prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki.

Umowy na przywracanie autobusowych połączeń lokalnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2020 oraz umowy drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał dziś z wielkopolskimi samorządowcami wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Najpiękniejsze polskie kolędy można było usłyszeć podczas koncertu zorganizowanego w klasztorze ojców franciszkanów w Kaliszu. Gościem organizowanego od sześciu lat wydarzenia był wojewoda wielkopolski, który złożył mieszkańcom Kalisza życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Betlejemskie Światło Pokoju - symbol braterstwa i pojednania dotarło dziś do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od druhów z chorągwi wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich z komendantem - harcmistrzem Tomaszem Kujaczyńskim na czele, przyjął je wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. W świątecznym spotkaniu uczestniczyła także wicewojewoda Aneta Niestrawska, kierownictwo urzędu oraz pracownicy. Słowo boże wygłosił kapelan pracowników administracji ks. dr Rafał Pajszczyk. 

- Serdecznie dziękuję za tą codzienną służbę Polsce - mówił dziś wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas spotkania świątecznego kadry oficerskiej oraz żołnierzy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu z udziałem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka odbył się dziś uroczysty pochówek prochów powstańca wielkopolskiego i współtwórcy harcerstwa - pułkownika Wincentego Wierzejewskiego oraz jego małżonki Winifred Mary Wierzejewskiej z d. Powell. Ceremonię pogrzebową poprzedziła msza święta w Bazylice św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z nowo powołanym ambasadorem Francji Frédéricem Billet. Dyplomacie towarzyszył konsul Ludovic Rousseau oraz przedstawiciele ambasady. Spotkanie było okazją do omówienia wzajemnych doświadczeń oraz relacji polsko-francuskich na szczeblu gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wszedł w skład prezydium V kadencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i został powołany na funkcję jej wiceprzewodniczącego. Zadaniem prezydium jest kierowanie pracami WRDS. Podczas obrad podjęto uchwały organizacyjne oraz dyskutowano na temat szkolnictwa branżowego.

Goszczący dziś w Poznaniu ambasador Pakistanu Shafqat Ali Khan spotkał się z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem. Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano między innymi o możliwościach współpracy, dalszym rozwoju na płaszczyźnie gospodarki, kultury i nauki oraz wzajemnych relacjach obu krajów.

Dobra współpraca z samorządem to jeden z priorytetów obecnego wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. - Na tym niezwykle mi zależy i dziś w Pleszewie prezentuje się ona na najwyższym poziomie - mówił wojewoda, komentując fakt oddania do użytku zmodernizowanej w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych drogi powiatowej Pleszew-Kowalew.

Strony